Din økonomipartner i nord

 • Regnskapsførsel inkl. prosjekt og avdeling
 • Lønn inkl. ansvar for lovpålagte rapporter
 • Rådgivning, inkl. omdanning, avvikling mm
 • Ligning og årsoppgjør
 • Fakturering og purring
 • Rapportering med kommentarer
 • Systemutvikling og programmering

Etablert 1988

Regnskap Nord AS ble etablert tilbake i 1988, da under navnet NorSoft Regnskap & Data. I snart 30 år har vi levert regnskapsføring og økonomisk rådgivning til kunder i Nord-Norge.

Nettbaserte løsninger:

 • PowerOffice Go
 • Visma Business
 • Autopay
 • AutoInvoice (EHF-faktura)
 • Approval (attestering)
 • Webfaktura
 • Expense / Reiseregning
 • Web-rapportering

Beliggenhet

Vi holder til i Fauske sentrum i Storgata 72, 2. etasje hvor vi for tiden er ni ansatte. I juni 2015 ble det etablert avdelingskontor på Storjord i Tysfjord med to ansatte. Målsettingen er totalt tolv ansatte for begge avdelingene.

team

Våre medarbeidere på Fauske:

Solbjørg Kvæl

Autorisert regnskapsfører

Tlf.: 45 90 62 33

Email: solbjorg@regnskapnord.no

Solbjørg er født I 1958 og har økonomisk/administrativ utdannelse ved Universitetet I Nordland. Hun har vært ansatt hos oss siden 2002. Hun har mange års praksis fra bank og økonomifunksjoner i private bedrifter.

Monika Solem

Regnskapsfører

Tlf.: 45 90 62 32

Email: monika@regnskapnord.no

Monika er født i 1968, er utdannet innen regnskap og har mange års praksis innen regnskap, ordre og salg. Hun har vært ansatt hos oss siden 2009.

Anne Helén Rudi Nilsen

Autorisert regnskapsfører

Tlf.: 459 06 231

Email: anne@regnskapnord.no

Anne er født i 1968 og er daglig leder med ansvar for det faglige i tillegg til personalansvar og kundeansvar. Hun har 3-årig regnskapsutdannelse fra regnskapslinjen ved Handelsskolen. I tillegg har hun en treårig utdannelse som fiskeriøkonom ved Høgskolen i Bodø. Hun har 12 års praksis fra Regnskap Nord og ble i 2001 autorisert. Etter det har hun seks års praksis fra to andre regnskapskontor. Hun begynte hos oss 01.07.17.

Margrete Beate Olsen Nicolaisen

Daglig Leder og autorisert regnskapsfører

Tlf.: 459 06 230

Email: margrete@regnskapnord.no

Margrete er født i 1964 og er daglig leder med ansvar for det faglige, kvalitetssikring og lønn. Hun har tre års utdannelse fra Handelsskolen v/Bodø VG, tre år Økad og ett år revisjon ved Høgskolen i Bodø. Hun ble autorisert regnskapsfører i 2011 og har 19 års praksis innen regnskap, både fra private bedrifter og regnskapskontor. Hun begynte hos oss 01.07.17.

Lisbet Olsen

Regnskapsmedarbeider

Tlf.: 459 55 790

Email: lisbet.olsen@regnskapnord.no

Lisbet er født i 1982 og har en allsidig arbeidsbakgrunn før hun begynte på et fireårig studium i Økonomi og Ledelse ved Universitetet i Nordland. Hun arbeider med sin bachelor i økonomi og ledelse og er i tillegg under utdanning for å bli autorisert regnskapsfører. Lisbet begynte hos oss 01.05.17.

Stine Pedersen

IT-økonom og regnskapsmedarbeider

Tlf.: 48 84 39 65

Email: stine@regnskapnord.no

Stine er født i 1987 og har fagskoleutdanning som IT-økonom. Fagområdene var kontormedarbeider og regnskapsmedarbeider. Hun begynte hos oss den 01.04.17.

Michael Sagnes

IT & Markedsansvarlig

Tlf.: 92 21 53 28

Email: michael@regnskapnord.no

Michael er født i 1992 og har studiespesialisering innen IT og næringslivsøkonomi ved Lillehammer VGS. Han har kurs i strategisk markedsanalyse hos Berghs School of Communication i Stockholm. I tillegg har han gjennomført kurs i forbrukeradferd tilhørende Markedsføringsledelse hos Handelshøyskolen BI, Bachelor. Hans arbeidspraksis har vært hos Norstat Norge AS som panelansvarlig, supportmedarbeider og prosjektleder.

Inger Støre Kristiansen

Regnskapsmedarbeider

Tlf.:

Email: inger@regnskapnord.no

Inger er født i 1968 og grunnutdannelse som også omhandler regnskap og økonomi. Hun har mange års allsidig praksis før hun begynte hos oss i august 2017. Hun er fremdeles under opplæring og lønnsarbeid vil bli en av hennes hovedoppgaver.

Våre medarbeidere på Storjord i Tysfjord:

Beathe Tennes

Regnskapsfører

Tlf.: 40 03 51 03

Email: beathe@regnskapnord.no

Beathe er født I 1970 og har utdannelse fra handelsskole og innen bank/finans ved BankAkademiet. Hun har mange års erfaring bak seg innen regnskap og begynte hos oss i august 2015.

Solrun Botolfsen

Avdelingsleder og regnskapsfører

Tlf.: 40 03 48 72

Email: solrun@regnskapnord.no

Solrun er født i 1967 og har etter endt grunnutdannelse videregående kurs I og II på Økonomilinja, studieretning for handels- og kontorfag. I tillegg Bedriftsøkonomisk analyse ved fjernundervisningen BI. Hun har over 22 års allsidig kontor- og regnskapspraksis i private bedrifter før hun begynte hos oss den 01.02.2016. Solrun er avdelingsleder og lønnsansvarlig på Tysfjord-avdelingen.